Duurzaamheid

Glas kan eindeloos en voor 100% worden gerecycled. Van scherven worden nieuwe glazen flessen en potjes gemaakt. Glasverpakkingen bestaan voor 50 tot 80 procent uit hergebruikte scherven. Dat maakt glas bij uitstek een duurzame verpakking. 

Over glas

Hoe wordt glas eigenlijk gemaakt? Het belangrijkste ingrediënt is kwarts, dat wordt gewonnen uit zand. Om glas te vervaardigen wordt een mengsel gemaakt van kalk, soda en gemengd zand. Dit wordt verhit tot het vloeibaar is. Wanneer het afkoelt hardt het uit en krijgt het zijn definitieve vorm. Voor het glas helemaal is afgekoeld kan het in de gewenste vorm worden geblazen of gegoten. 

Glas is eindeloos

Glasfabrieken maken van glasscherven nieuw glas. Daar vindt de omslag plaats van afval naar grondstof. Glas blijft altijd een grondstof voor de productie van nieuwe glazen flessen en potjes. Het behoudt zijn kwaliteit en puurheid, glas wordt nooit afval. Mits je je lege glas in de glasbak gooit. Glas komt terug via de glasbak. Dankzij de glasbak blijft het in de productie- en gebruiksketen. Wie zijn lege flessen en potjes in de glasbak gooit, doet aan glasrecycling. Glasrecycling begint bij je zelf. Als je glas bij het restafval doet, komt het nooit meer in aanmerking voor recycling. In Nederland wordt al het glas uit de glasbakken gegarandeerd gerecycled tot nieuw glas. Met 79% recycling (2013) als resultaat. Gooi je lege glas in de glasbak en help zo om de wettelijke doelstelling van 90% glasrecycling te halen.

Kringloop

Tussen glasbak en glasfabriek doorloopt het glas een uitgebreid traject bij het recyclingbedrijf. Daar maakt men het glas uit de glasbakken geschikt voor hergebruik. Na de bewerking van het ingezamelde glasbakkenglas bij het recyclingbedrijf verlaten de scherven de fabriek als nieuwe grondstof voor de glasindustrie. Hier vindt de omslag plaats van Van Afval Naar Grondstof, zoals bedoeld in het officiële VANG-programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoe gaat dit in z’n werk? Gemeenten (of een door hen ingeschakeld inzamelbedrijf) legen de glasbakken. Dit gebeurt met speciale inzamelauto’s, die speciale compartimenten hebben voor wit glas en groen/bruin glas. Het op kleur gescheiden glas gaat naar het glasrecyclingbedrijf. In Nederland zijn twee glasrecyclingbedrijven die zich bezighouden met het recyclen van Nederlands glas tot grondstof. Dit zijn Maltha Glasrecycling en Van Tuijl Glasrecycling.

Bij het glasrecyclingbedrijf haalt men eerst handmatig de grootste stukken vervuiling eruit, vooral aardewerk en plastic. Metalen doppen worden met magneten verwijderd. Daarna wordt met machines resterende vervuiling verwijderd, zoals steen, porselein, kurken en etiketten. Bij het recyclingproces wordt geen water gebruikt. Als zo goed als alle vervuiling uit het glas is gehaald, worden de scherven circa 8 weken opgeslagen. In die tijd verdwijnen resten van voeding en drank.

En dan zijn de scherven gereed als grondstof voor de productie van nieuwe glazen verpakkingen. Glasfabrieken smelten de scherven en maken er nieuwe flessen en potjes van. Producenten verpakken er hun producten in, vooral levensmiddelen en dranken. Na verkoop in de supermarkt en gebruik door de consument begint de kringloop weer opnieuw. 

Meer informatie over recycling 

 kenniscentrum duurzaam verpakken
 
 
 plastic soup foundation